Voorwaarden KeukenConcurrent
Voorwaarden KeukenConcurrent
Zoeken

Voorwaarden

Onderstaand vindt u alle voorwaarden van KeukenConcurrent.

Algemene voorwaarden

Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkels.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Privacybeleid

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Cookiebeleid

Bij gebruik van de website van KeukenConcurrent kan door KeukenConcurrent of door derde partijen informatie verzameld worden over het gebruik van deze website. Hiervoor wordt door KeukenConcurrent gebruik gemaakt van cookies.

CBW-voorwaarden

De  CBW-voorwaarden zijn totstand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Co├Ârdinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 december 2005.

Disclaimer

Op het gebruik van de website van KeukenConcurrent zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van KeukenConcurrent stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Terug
Sluiten
×